Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága - 2012. évi XXXVI. törvény 41. §

Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága - 2012. évi XXXVI. törvény 41. §
2023.11. 14.  Budapest

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága 2023. november 14-i ülésén került sor Dr. Pintér Sándor belügyminiszter éves meghallgatására.

A minisztérium hatáskörébe és feladatkörébe tartozik a nemzetiségi köznevelés és a roma felzárkóztatási, esélyegyenlőségi és szociális ügyek.

Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló mint a Köznevelési, Kulturális és Egyházügyi Albizottság elnöke hozzászólásában arra kérdezett rá, hogy van-e lehetőség arra, hogy a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjprogramban részt vett hallgatók az egyházi fenntartású intézményekhez hasonlóan nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézményekben is elhelyezkedhessenek anélkül, hogy a képzési ösztöndíjuk visszafizetésére köteleznék őket?

Szószóló Asszony az ügyeleti ellátási rendszer átszervezése okán felhívta a figyelmet arra a problémára, hogy a szlovén Rába-vidéken és Szentgotthárdon élőknek a korábbi szentgotthárdi ellátás helyett a sürgősségi ügyeleti ellátás igénybevételére november 1-jétől Körmendre kell utazniuk.

A bizottsági meghallgatáson téma volt még:

- a nemzetiségi pedagógus-hallgatói tanulmányi ösztöndíjprogram,

- az iskolai szociális gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása,

- az intézményi kiegészítő rezsitámogatások ügye,

- a nevelést-oktatást segítő munkatársak és a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztésének kérdése.

Fotó: az Országgyűlés Sajtóirodája és a Szlovén Szószólói Kabinet

 

Na seji Odbora Državnega zbora za narodnosti na Madžarskem je 14. novembra 2023 na podlagi 41. člena Zakona št. XXXVI o Državnem zboru iz leta 2012 potekala predstavitev letnega poročila ministra za notranje zadeve Madžarske Dr. Sándorja Pintérja.

Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za narodnostno vzgojo in šolstvo, vključevanje Romov, enake možnosti in socialne zadeve.

Slovenska parlamentarna zagovornica Erika Köles Kiss je kot predsednica parlamentarnega pododbora za javno šolstvo, kulturo in cerkvene zadeve v svojem prispevku ministru postavila vprašanje, ali bi za diplomante, ki so v času študija prejemali štipendijo v okviru Klebelsbergovega štipendijskega programa, po vzoru zaposlovanja v cerkvenih ustanovah obstajala možnost zaposlitve v ustanovah, ki jih vzdržujejo narodnostne samouprave, ne da bi morali povrniti zneska štipendije.

Slovenska zagovornica je opozorila na težavo, ki se pojavlja po reorganizaciji sistema dežurstva v zdravstvu, da morajo prebivalci Porabja in Monoštra od 1. novembra v primeru potrebe po nujni zdravstveni oskrbi poiskati najbližje dežurstvo v Körmendu, namesto dosedanjega v samem Monoštru.

Na seji odbora so bile obravnavane tudi druge teme:

- štipendijski program za študente, ki se izobražujejo za narodnostne pedagoške delavce,

- dodatna podpora za socialno prehrano otrok v šolah,

- dodatna podpora za stroške obratovanja ustanovam,

- povišanje plač uslužbencem pomočnikom pri vzgoji in izobraževanju ter zaposlenim na nepdagoških delovnih mestih.

 

Képek az eseményről

További események