Megalakult az új Parlament, letették esküjüket a nemzetiségi szószólók - 2022

Megalakult az új Parlament, letették esküjüket a nemzetiségi szószólók - 2022
2022.05. 02.  Budapest

2022. május 2-án tartotta alakuló ülését az Országgyűlés. 

 

Az Országgyűlés megbízatása alakuló ülésével kezdődik, amelyet – a választást követő 30 napon belül – a köztársasági elnök hív össze.

Az alakuló ülést Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke nyitotta meg, aki a köszöntőjét követően tájékoztatást adott a megbízólevelek átvételéről.

Az alakuló ülés feladata, hogy az Országgyűlés megteremtse működésének alapvető személyi és szervezeti feltételeit, elfogadja a választási beszámolókat, igazolja a képviselők mandátumát, megválassza az Országgyűlés tisztségviselőit (elnök, alelnökök, háznagy).


A korelnök és a korjegyzők hivatalba lépése után a Nemzeti Választási Bizottság elnöke és a Nemzeti Választási Iroda elnöke számoltak be az országgyűlési képviselők 2022. április 3-án megtartott általános választásán végzett tevékenységükről, az ezzel kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról.

A képviselők az alakuló ülésen esküt tettek. A nemzetiséghez tartozó képviselő és a nemzetiségi képviselő nemzetiségi nyelvén, jegyzői előolvasás nélkül tett esküt.


A nemzetiségi szószólók az Országgyűlés elnöke előtt tettek esküt, választásuk szerint magyarul vagy nemzetiségi nyelven. Az eskütételről esküokmányt írtak alá.
Az Országgyűlés az alakuló ülésen döntött az állandó bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról.


A mai napon hozták létre a Magyarországon élő nemzetiségeket képviselő bizottságot is, melynek neve: Magyarországi nemzetiségek bizottsága. Elnöke: Ritter Imre német nemzetiségi képviselő.
Az Országgyűlés alakuló ülésén a köztársasági elnök Orbán Viktor személyében javaslatot tett a miniszterelnök személyére. Az előző kormány megbízatása az új Országgyűlés megalakulásával megszűnt, ezt követően – az új kormány megalakításáig, azaz a miniszterek kinevezéséig – ügyvezető kormányként látja el feladatait.

 

Fotó: az Országgyűlés Sajtóirodája

Képek az eseményről

További események