Sajtótájékoztatóval egybekötött alakuló ülés - 2019

Sajtótájékoztatóval egybekötött alakuló ülés - 2019
2019.11. 05.  Felsőszölnök

2019. november 5-én tartotta alakuló ülését az Országos Szlovén Önkormányzat. Az eskütételt követően a Közgyűlés tagjai megválasztották a szervezet elnökét és elnökhelyettesét, döntöttek a bizottsági struktúra kialakításáról, határoztak a tiszteletdíjakról.

A 2019-2024-es önkormányzati ciklusban a csúcsszervezet elnöke Holecz Károly, elnökhelyettes pedig Ropos Márton. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke Kovács Andrea, az Oktatási Bizottság elnöke Lázár Éva, a Kulturális Bizottság elnöke Bartakovics Ilona lett.

Az újonnan felálló testület jelenlétében került sor ünnepélyesen is bejelentésre, hogy Magyarország Kormánya a 2020-2023 közötti időszakban, az 1618/2019. számú Kormányhatározata alapján, legfeljebb 898.520.000,-Ft összegben támogatja a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programját. A sajtótájékoztatót közösen tartotta: Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló, Holecz Károly elnök és Ropos Márton elnökhelyettes.

Mindannyian kiemelték, hogy a szlovén Rába-vidék településeinek ezen egyedi fejlesztési koncepciója kiemelten a szlovén nemzetiségű személyek lakta települések igényeire alapozza fejlesztési irányait és hogy Magyarország Kormánya a programban megjelölt, alábbi fejlesztési célok megvalósítását támogatja célzottan:
a) a helyi gazdaság versenyképességét javító fejlesztések, különösen az őstermelők, mikro- és kisvállalkozások együttműködését, közös piacra lépését célzó beruházások megvalósítása, valamint az eszközállományuk és termelési infrastruktúrájuk    korszerűsítése,
b) helyi turisztikai attrakciók, termékek fejlesztése és a térségi marketing,
c) a hálózatos infrastruktúra (köz- és kerékpárutak, szennyvíz- és csatornahálózat, ár- és belvízvédelmi létesítmények) fejlesztésére irányuló beruházások előkészítése,
d) a helyi önkormányzatok és intézményeik közfeladat-ellátásának minőségét javító beruházások megvalósítása,
e) a szlovén nemzetiségi hagyomány, kultúra és nyelv megőrzését szolgáló, együttműködésen alapuló programok, a nemzetiségi önkormányzat és nemzetiségi civil szervezetek eszközbeszerzése.

Képek az eseményről

További események