Sajtótájékoztató a magyarországi szlovén nemzetiséget érintő támogatásokról és a 2019. évi fejlesztésekről

Sajtótájékoztató a magyarországi szlovén nemzetiséget érintő támogatásokról és a 2019. évi fejlesztésekről
2019.04. 16.  Szentgotthárd

A magyarországi szlovén nemzetiséget érintő támogatásokról és a 2019. évi fejlesztésekről közös sajtótájékoztató keretében számolt be 2019. április 16-án, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Kissné Köles Erika, a magyar Országgyűlés szlovén nemzetiségi szószólója és V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban lévő Refektóriumban. A szlovén közösséget érintő ezévi fejlesztések: a felsőszölnöki iskola felújítása 40 millió forint, az orfalui tájház felújítása 6 millió forint, a felsőszölnöki templom felújítása 40 millió forint és az alsószölnöki templom felújítása 14 millió forint, az apátistvánfalvi templom felújításának előkészítése, a tervezés költsége 3 millió forint. Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök úr jelenlétében szó esett a szentgotthárdi barokk templom felújításának jelenlegi állásáról, a további munkafolyamatok ütemezéséről is, elhangzott, hogy a munkálatok befejezésének végső határideje 2022. január 31.

V. Németh Zsolt miniszteri biztos úr tájékoztatta a jelenlévőket a Kormány Magyar Falu Programjában rejlő pályázati lehetőségekről, különösen is ösztönözve erre a térség szlovén falvait. Szószóló asszony az általános köszönet mellett hangsúlyozta, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei munkájukat társadalmi megbízatásban látják el, kérte, hogy a jövőben is legyenek ilyen elkötelezett szlovén választópolgárok, akik vállalják ezt a nemes feladatot. Beszédében kiemelte továbbá, hogy fontos, hogy a szlovén nemzetiséget ismerjék, megismerjék és elismerjék, hiszen a nemzetiségek szerepe nem elhanyagolható egy-egy térség fejlődése tekintetében. A sajtótájékoztatón jelen volt Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke is.

Képek az eseményről

További események