Püspök Atya és a szlovén nemzetiségi szószóló találkozója

Püspök Atya és a szlovén nemzetiségi szószóló találkozója
2015.01. 30.  

Dr. Veres András megyéspüspök 2015. január 30-án hivatalában fogadta Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószólót. Püspök atya történelmi pillanatnak nevezte a találkozót, ugyanis a tavalyi választások óta először van az Országgyűlésben képviselete a Magyarországon élő 13 nemzetiségnek, ennélfogva neki is első alkalommal adódott lehetősége arra, hogy egy asztalhoz üljön egy parlamenti szószólóval.

Hazánkban a legnagyobb számban Vas megyében élnek szlovének, azon belül is koncentráltan a szlovén Rába-vidéken. A földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a szombathelyi egyházmegye hívő közösségének szerves részét képezi a szlovén nemzetiség.

Az oldott hangvételű találkozó az ismerkedésen túl több fontos témát is érintett. Ezek közül az egyik az anyanyelvű hitélet kérdése a szlovén nemzetiségi közösség körében. Kialakult gyakorlat már, hogy havonta egy alkalommal három településen (Apátistvánfalva, Felsőszölnök és Szentgotthárd) tartanak szlovén nyelvű szentmisét a szomszédos Szlovéniából érkező „vendég-papok” közreműködésével. Ennek a körnek a bővítését szorgalmazta szószóló asszony, erősítve azt a meggyőződését, hogy a hitélet kovászt jelent a közösségen belül, az anyanyelvű hitélet pedig segíti a szlovén nyelv fennmaradását és egyidejűleg hozzájárul az identitás-tudat megőrzéséhez.

További igényként fogalmazódott meg szószóló asszony részéről a szlovén nyelvű hitoktatás lehetőségének megteremtése az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott két, kéttannyelvű általános iskolában (Felsőszölnök és Apátistvánfalva). Mindez az elképzelés a gyakorlatban megvalósítható lenne kétnyelvű hit-és erkölcstan tankönyv formájában és a szlovén nyelvet is beszélő hitoktató személyében. Püspök atya ígéretet tett arra, hogy ha a nemzetiségen belül lesz valaki, aki az előírt képesítési feltételeknek megfelel és a kötelező képzéseket elvégzi, akkor részére a megbízást megadja. A megyésfőpásztor javasolta még, hogy a gyors megoldások érdekében a szlovén nemzetiség tagjai építsék tovább a jó kapcsolatot Tóth Tibor plébános atyával, a szlovén települések lelkipásztorával, aki egyre jelentősebb mértékben használja a szlovén nyelvet az egyházi szertartások során.

Minden közösségben, de egy kis létszámú nemzetiségi közösségben különösen is fontos az, hogy a gyerekek már kisiskolás korban megtanulják szlovén nyelven a legfontosabb alapimákat, kifejezve ezzel nemcsak az egyházhoz, hanem a nemzetiséghez való kötődésüket. Egy nemzetiség létének kulcskérdése az adott közösség fennmaradása, anyanyelvének átörökítése nemzedékről-nemzedékre, amelyhez nagy segítséget tud nyújtani az egyház.

A találkozón szó esett még a muraszombati püspökséggel kialakult jó kapcsolat és együttműködés további erősítéséről, a Mária-út zarándokútvonal Szlovénia irányába történő kiterjesztéséről és egyéb a szlovén Rába-vidéket érintő kérdésekről is.

Isten áldása kísérje Szószóló Asszony és Püspök Atya munkáját!

 

Vezércím: Püspök Atya és a szlovén nemzetiségi szószóló találkozója

(Készítette: dr. Sütő Ferenc szószólói asszisztens és jogi tanácsadó)

További események