Egyeztető megbeszélés a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programjának megvalósítását célzó támogatások megindításáról - 2020

Egyeztető megbeszélés a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programjának megvalósítását célzó támogatások megindításáról - 2020
2020.09. 08.  Budapest

Marczinkó Zoltán István újonnan kinevezett helyettes államtitkár meghívására 2020. szeptember 8-án, egy újabb egyeztető megbeszélésre került sor a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programjának gyakorlati megvalósításáról. A felek a Pénzügyminisztérium Versenyképességért és Területi Tervezésért Felelős Helyettes Államtitkárságán tekintették át a program eredményes megvalósításához vezető következő lépéseket és szükséges feltételeket, valamint sor került az Országos Szlovén Önkormányzattal való együttműködés szerződéses kereteinek meghatározására is.

A PM kollégái ismertették, hogy az OSZÖ képviselőivel és Szószóló Asszonnyal folytatott korábbi egyeztetések alapján a minisztérium részéről előkészítették a támogatási forrás felhasználásának eljárásrendjéről szóló előterjesztést, amelyet a Kormány megtárgyalt és 2020. júliusában elfogadta a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1411/2020. (VII. 15.) Korm. határozatot.

A fejlesztési forrás felhasználása elsősorban pályázati úton történik majd, de a kormányhatározat egyes fejlesztések („kiemelt projektek”) támogatási kérelmének egyedi döntéssel történő támogatására is lehetőséget biztosít. (Ez utóbbi, egyszerűbb, gyorsabb forrásfelhasználást lehetővé tevő eljárásrend előtérbe kerülhet a koronavírus járványból adódó problémák térségi hatásainak gyorsabb kezelése miatt a következő időszakban.)

A pályázati kiírások előkészítése kapcsán Felhívás-előkészítő Munkacsoport (FEM), a pályázati döntések vonatkozásában, valamint az egyedi támogatási kérelmek esetében Döntés-előkészítő Bizottság (DEB) működik majd - amelynek tagja a PM, a Miniszterelnökség, az adott pályázati célhoz kapcsolódó feladatkört gyakorló miniszter és az Országos Szlovén Önkormányzat egy-egy képviselője, valamint a magyarországi szlovének nemzetiségi szószólója.

Képek az eseményről

További események