ORSZÁGOS SZLOVÉN TALÁLKOZÓ

ORSZÁGOS SZLOVÉN TALÁLKOZÓ
2016.09. 03.  Szakonyfalu

Az Országos Szlovén Önkormányzat szervezésében idén Szakonyfaluban került megrendezésre a magyarországi szlovének országos találkozója, mely kitűnő alkalom arra, hogy a Rába-vidéki szlovének és a területről elszármazott nemzetiséghez tartozók találkozzanak egymással, ápolják és gyakorolják nyelvüket, kultúrájukat és hagyományaikat.

 A szlovén nemzetiségi közösség az idei találkozón Pável Ágoston születésének 130. évfordulójára is emlékezett.Pável Ágoston a magyarországi szlovének első hivatásos tudósa: magyar-latintanár, szláv nyelvész, irodalomtörténész és néprajzkutató. Fordított, közvetített a kultúrák között, verseket írt anyanyelvén és magyarul.

A szlovén nyelvű ünnepi szentmisét Tóth Tibor és DejanHorvat plébános atyák celebrálták, a liturgián közreműködött a Magyarországi Szlovének Szövetségeapátistvánfalvi egyházi kamarakórusa. A rendkívül színes kulturális programon fellépett: a felsőszölnökiPável Ágoston Vegyeskar, a Budapesti Szlovének Egyesületének énekkara, a MSZSZ szakonyfalusi hagyományőrző néptánc csoportja, valamint a 11. kerületi „Vidám zenészek” zenekar.

A megkülönböztetett vendégek között volt: Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes asszony és munkatársa, dr. Török Tamás főosztályvezető úr, a szentgotthárdi szlovén főkonzulátus és a budapesti nagykövetség munkatársai.

A jelenlévőket Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, Rogán Valéria, Szakonyfalu polgármestere, valamint Kissné Köles Erika, magyarországi szlovének parlamenti szószólója is köszöntötte.

Szószóló asszony ünnepi gondolataiban kiemelte: „az, hogy ma mégis itt vagyunk, azt jelenti, hogy a szlovén Rába-vidék kultúrájával együtt is él, ma is hallatszik a szép szlovén szó, felcsendül az édes szlovén dallam a templomban és a kultúrműsorokban!"
 

A vidám hangulatú délután a Metulj zenekar báljával zárult.

A Szlovén Szószólói Kabinet ezúton is köszöni a szervezőknek a fáradságos munkáját és a meghívást!

Képek az eseményről

További események