ORSZÁGOS SZLOVÉN TALÁLKOZÓ - 2018

ORSZÁGOS SZLOVÉN TALÁLKOZÓ - 2018
2018.06. 02.  Szentgotthárd

Az Országos Szlovén Önkormányzat szervezésében 2018. június 2-án, Szentgotthárdon került megrendezésre a magyarországi szlovének hagyományos napja, az országos szlovén találkozó. E jeles nap az identitás megvallásának, az összetartozás erősítésének ünnepe, mely kiváló alkalmat teremt arra, hogy a szlovén Rába-vidéken élők és az onnan elszármazottak találkozzanak egymással, kellemes hangvételű délutánt töltsenek együtt.

A program a Nagyboldogasszony plébániatemplomban bemutatott szlovén nyelvű ünnepi szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Lojze Kozar atya, a Muraszombati Püspökség általános helynöke volt. Vele együtt mutatták be a legszentebb áldozatot: Msgr. Franc Režonja, a Muraszombati Püspökség nemzetiségekért felelős vikáriusa, Viljem Hribernik plébános és Tóth Tibor plébános atyák. A liturgián közreműködött a felsőszölnöki Pável Ágoston vegyes kar.

A kulturális műsorra a Szlovén Információs és Kulturális Központ udvarán felállított sátorban került sor. Először Ropos Márton, az OSZÖ elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló mondott ünnepi beszédet. Szószóló asszony köszönetét fejezte ki valamennyi választópolgárnak, akik szlovénséghez tartozásukat azzal is vállalták, hogy szavazatukkal az Országos Szlovén Önkormányzat listáját támogatták, élve a választási eljárásról szóló törvény nemzetiségekre vonatkozó kedvezményeivel. Ígéretet tett arra, hogy országgyűlési szószólói munkájával a továbbiakban is minden lehetőséggel az esküjében vállaltakkal összhangban Magyarország, a hazai szlovénség, a szlovén Rába-vidék érdekeit, értékeinek megőrzését, gazdasági fejlődését fogja szolgálni.

Első alkalommal adták át az OSZÖ által alapított "Magyarországi Szlovénekért Díjat", melynek ezévi két kitüntetettje: Pavlics Irén, a Budapesti Szlovének Egyesületének tiszteletbeli elnöke és Dr. Latorcai Csaba, az EMMI közigazgatási államtitkára.

A találkozót megtisztelte jelenlétével többek között: Dr. Robert Kokalj, a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövete és felesége; Dr. Boris Jesih a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja és felesége; Dr. Alexandra Pivec, a Szlovén Köztársaság Határon Túli Szlovének Hivatala államtitkára, V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője; Dr. Orbán István, a Szentgotthárdi Járási Hivatal vezetője és a térség polgármesterei.

A magyarországi szlovén közösség elismerően vette tudomásul, hogy az országos szlovén találkozó időpontjával egybeesően jelent meg Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes asszony elvi állásfoglalása a Szlovén Mintagazdaság mint jó gyakorlat a helyi és regionális gazdaságfejlesztésben, turizmusban címmel.

A jó hangulathoz a zenét az Ekart együttes biztosította.

A Szlovén Szószólói Kabinet ezúton is köszöni a szervezőknek a fáradságos munkáját és a meghívást!

Képek az eseményről

További események