Msgr. Režonja Ferenc aranymiséje

Msgr. Režonja Ferenc aranymiséje
2021.09. 19.  Szentgotthárd

Aranymisére gyűltek össze 2021. szeptember 19-én a szentgotthárdi és környékbeli szlovén katolikus hívek a helyi Nagyboldogasszony templomban, hogy közösen adjanak hálát Msgr. Režonja Ferenc pápai káplán, esperes, a Muraszombati Püspökség nemzetiségekért felelős vikáriusa pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából. A jubiláns atyának elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy immáron 14. éve van szlovén szentmise a plébániatemplomban minden hónap harmadik vasárnapján.

Msgr. Režonja Ferenc atya 2007-ben a Muraszombati Egyházmegye általános helynökeként támogatta a helyi szlovén közösség kérését és szervezte meg a nemzetiségi vezetők első találkozóját Marjan Turnšek püspök atyánál, aminek nyomán immáron 14 éve Szentgotthárdon is rendszeresen vannak szlovén nyelvű szentmisék.

A szentgotthárdi szlovén anyanyelvű katolikus közösség lelki gondozójaként - egyéb lelkipásztori megbizatása mellett - több mint egy évtizede szolgálja a szentgotthárdi és Rába-vidéki szlovén katolikus hívek anyanyelvű hitéletét is. Havonta egyszer, prédikációival bátorítja és erősíti a szlovén közösség tagjait, hogy őrizzék anyanyelvüket és őrizzék hitüket, jó pásztorként tanít, nyitott szívvel hallgatja életük történéseit, vigasztal, ha bánat, veszteség ér valakit, de együtt örül, ha szép napokat él meg a közösség.

Képek az eseményről

További események