Az Országgyűlés plenáris ülésnapon tárgyalta az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2022. évi tevékenységéről szóló, B/3378. számon benyújtott beszámolót és az annak elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot.

Az Országgyűlés plenáris ülésnapon tárgyalta az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2022. évi tevékenységéről szóló, B/3378. számon benyújtott beszámolót és az annak elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot.
2023.11. 27.  Budapest

Az Országgyűlés a mai plenáris ülésnapon tárgyalta az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2022. évi tevékenységéről szóló, B/3378. számon benyújtott beszámolót és az annak elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot.

Az előterjesztés együttes általános vitájában az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága véleményét Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló ismertette.

A Bizottság állásfoglalása alapján megállapítást nyert, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes és titkárságának valamennyi munkatársa a beszámoló időszakában meghatározó feladatának tekintette a magyarországi őshonos nemzetiségek érdekeit szolgáló szabályozás megvalósulásának elősegítését.

Ombudsmanhelyettes Asszony a jogvédelmi tevékenységével ismét jelentős mértékben hozzájárult a jogalkotási aktusokban foglalt célok parlamenti elfogadtatásához, a mindennapokban történő alkalmazásához.

A Bizottság elismeréssel és köszönettel nyugtázza Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet biztoshelyettes asszonynak és munkatársainak az elmúlt közel 10 év alatt végzett eredményes munkáját.

A beszámoló és az elmúlt év tapasztalata alapján a bizottság tartalmasnak és eredményesnek értékelte a Biztoshelyettes Hivatala és a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága együttműködését, valamint bízik a közös, eredményes munka folytatásában.

 

Državni zbor je na današnjem plenarnem zasedanju obravnaval poročilo št. B/3378 o delu varuha temeljnih pravic in njegovih namestnikov za leto 2022, ter predlog sklepa Parlamenta o sprejetju poročila.

V skupni splošni razpravi o predlogu je mnenje Odbora Državnega zbora za narodnosti na Madžarskem predstavila Vera Giricz, parlamentarna zagovornica rusinske narodnosti.

Na podlagi stališča Odbora je bilo ugotovljeno, da je bilo v obravnavanem obdobju težišče dela namestnice varuha za varstvo pravic narodnosti na Madžarskem in vseh sodelavcev na njenem sekretariatu posvečeno spodbujanju izvajanja zakonodaje za zaščito interesov avtohtonih narodnosti na Madžarskem. Namestnica varuha človekovih pravic je s svojim delom, usmerjenim v pravno zaščito, ponovno pomembno prispevala k sprejetju ciljev iz zakonodajnih aktov v Parlamentu in k njihovemu izvajanju v vsakdanu.

Odbor visoko ceni uspešno delo v preteklih skoraj 10 letih in se namestnici varuha in njenim sodelavcem za opravljeno delo iskreno zahvaljuje.

Na podlagi poročila in izkušenj iz preteklega leta Odbor ocenjuje, da je bilo sodelovanje med Kabinetom namestnice varuha in Odborom za narodnosti na Madžarskem vsebinsko bogato in učinkovito, ter upa na nadaljevanje skupnega uspešnega dela.

 

Képek az eseményről

További események