A Szlovén Köztársaság Országgyűlésének Határon túli és a világban élő szlovénekkel való kapcsolatokért felelős bizottság magyarországi látogatása

A Szlovén Köztársaság Országgyűlésének Határon túli és a világban élő szlovénekkel való kapcsolatokért felelős bizottság magyarországi látogatása
2017.10. 12.  Budapest

A viszonosság jegyében Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló meghívására 2017. október 12-én Budapestre érkezett a Szlovén Köztársaság Országgyűlésének Határon túli és a világban élő szlovénekkel való kapcsolatokért felelős bizottsága. A 11 fős bizottságból a budapesti látogatáson jelen voltak: a bizottság elnökeként Ivan Hršak, valamint Marija Bačič és Danijel Krivec képviselők. A delegáció tagjait a Parlament Gobelin termében Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte.

A munkaebéd elfogyasztását követően a Parlament Esterházy termében a szakmai párbeszéd és tapasztalatcsere jegyében egyeztető tárgyalásokra került sor.

A szlovén küldöttség először az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága tagjaival találkozott. Az ülést Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg. A bizottság képviseletében jelen voltak: Fuzik János szlovák szószóló, Dr. Csúcs Lászlóné lengyel szószóló, Koranisz Laokratisz görög szószóló, Varga Szimeon bolgár szószóló és Alexov Lyubomir szerb szószóló. A résztvevők bemutatkozását követően a szlovén bizottság kérdésére Fuzik János, a bizottsága elnöke beszélt a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény adta új lehetőségekről, a nemzetiségek által kiépített helyi, területi és országos önkormányzati rendszerről, a nemzetiségek részéről kivívott kulturális és oktatási autonómiáról. Elmondta, hogy a bizottság a nemzetiségek érdekeit, jogait érintően az Országgyűlés törvényalkotást kezdeményező, javaslattevő, véleményező és kormányzati munkát ellenőrző egyenrangú szerve. Bemutatta a bizottság működését, a megbeszélés folyamán szó esett a szószólói intézmény kialakulásáról, a szószólók parlamenti szerepéről. A szlovén delegáció vezetője beszélt a nemzetiségek Szlovén Parlamentben betöltött szerepéről, a nemzetiségek ottani képviseletéről.

A délután folyamán a szlovén delegáció a Nemzeti Összetartozás Bizottsága tagjaival is találkozott. L. Simon László és Petneházy Attila kormánypárti (fideszes) képviselők bemutatták a bizottság működését, ismertették a Magyar Kormány nemzetpolitikájának eredményeit, azokat a kormányzati tevékenységeket, amelyekkel az elszakadt nemzettársak anyaországgal való kapcsolatát erősítik. Beszámolójukban kitértek arra is, hogy a bizottság szoros kapcsolatokat ápol a Kárpát-medencében és a diaszpórában működő magyar politikai, egyházi és civil szervezetekkel, beszéltek azokról az alapítványokról és ösztöndíjakról, melyekkel mind-mind a határon túli magyarok helyzetét segítik és javítják.

A szlovén parlamenti bizottság elnöke is ismertette a szlovén kormányzat erőfeszítéseit a határon túl és a világban élő szlovének helyzetének jobbítása érdekében. Példaként említette, hogy minden évben szerveznek Ljubljanában egy össz-szlovén találkozót és, hogy a szlovén kormány anyagilag is támogatja a határon túli szlovén szervezeteket.

A szakmai megbeszéléseken meghívott vendégként részt vettek: Őexc. Dr. Robert Kokalj, a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövete és helyettese Metka Lajnšček, valamint Dr. Robert Kojc, a Határon Túli Szlovének Hivatalának főosztályvezetője is.

A bizottságok kölcsönösen megállapították, hogy ez a formális találkozó egy párbeszéd, egy jó munkakapcsolat kezdete.

 A szlovén vendégek a tárgyalásokat követően egy országházi séta keretében gyönyörködhettek a Parlament épületének szépségében.

A Szlovén Köztársaság Országgyűlésének Határon túli és a világban élő szlovénekkel való kapcsolattartásért felelős bizottság magyarországi látogatását 2017. október 13-án a Szlovén Rába-vidéken folytatta. A program részeként ellátogattak a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusára, megtekintették a Szlovén Információs és Kulturális Központot, megnézték a Szlovén Mintagazdaságot, a Kühár emlékházat és a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskolát.

A delegáció tagjai részt vettek az Országos Szlovén Önkormányzat meghívására Pável Ágoston, a magyarországi szlovének első hivatásos tudósa tiszteletére a székház előtt felállított mellszobor avatási ünnepségén. Immáron köztéri bronz mellszobor őrzi emlékét a "két nép hű fiának". Király Ferenc, Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását Pável Ágoston lánya, Dr. Simon Endréné, Pável Judit, Kissné Köles Erika szlovén nemzetiség szószóló és Ropos Márton, az OSZÖ elnöke leplezték le. A szobrot:Tóth Tibor, Dejan Horvát és Sömenek István plébános atyák áldották meg. A Pável Ágoston Kultúrházban a Szlovén Szószólói Kabinet szervezésében kiállítással is adóztak a tudós emléke előtt.

Képek az eseményről

További események