A szentgotthárdi szlovén misék 10. évfordulója

A szentgotthárdi szlovén misék 10. évfordulója
2017.11. 19.  Szentgotthárd

Ünnepre gyűltek össze 2017. november 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén a szentgotthárdi és környékbeli szlovén katolikus hívek. Kissné Köles Erika az Országgyűlés Szlovén Nemzetiségi Szószólója és a Szentgotthárd-Rábatótfalu Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében ugyanis ünnepi szentmisét tartottak a szentgotthárdi Nagyboldogasszony templomban a szlovén anyanyelvű hitélet ápolásáért kezdeményezett és rendszeressé vált szlovén nyelvű misék 10. évfordulóján.

10 évvel ezelőtt, 2007. november 18-án vehettek részt első alkalommal szlovén nyelvű szentmisén a szentgotthárdi és környékbeli szlovén hívek. Az azóta eltelt tíz évben rendszeressé vált, hogy hónapról hónapra, szeptembertől májusig, az adott hónap 3. vasárnapjának délutánján szlovén nyelven csendülnek fel a miseénekek, az imák, a liturgia szövegei. A szlovén nyelvű szentmisék bemutatásában a Muraszombati Püspökséggel kötött megállapodás értelmében az anyaországból érkező „vendég-papok” működnek közre.

Egy nemzetiség, különösen is a legkisebb számú magyarországi nemzetiség, a szlovénség létének kulcskérdése az adott közösség fennmaradása, anyanyelvének átörökítése nemzedékről-nemzedékre, amelyhez az óvoda és az iskola mellett nagy segítséget tud nyújtani az egyház is. A Magyarországon élő nemzetiségek összetartozását, kultúráját nagymértékben erősítik az egyházak. A hitélet kovászt jelent a közösségen belül, az anyanyelvű hitélet pedig segíti a szlovén nyelv fennmaradását és egyidejűleg hozzájárul az identitás-tudat megőrzéséhez. A legfontosabb alapimák, egyházi népénekek szlovén nyelven történő elsajátítása nemcsak az egyházhoz, hanem a nemzetiséghez való kötődést is erősítik.

A szentmise főcelebránsa: Režonja Ferenc, a Muraszombati Püspökség nemzetiségekért felelős püspöki helynöke volt. Az ünnepi istentiszteleten meghívott vendégként voltak jelen: Metka Lajnšček nagykövet-helyettes asszony, Ropos Márton az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, Dr. Török Tamás főosztályvezető úr az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalából, Huszár Gábor polgármester és Lojze Kozar atya, a Muraszombati Püspökség általános helynöke. A szentmisén közreműködtek: a felsőszölnöki Keresztelő Szent János Plébánia Szent Cecília egyházi énekkara, a Magyarországi Szlovének Szövetsége apátistvánfalvi egyházi énekkara és a szentgotthárdi szlovén miséken zenei szolgálatot teljesítő asszonyok; felkészítők voltak: Variné Trifusz Mária és Dr. Sebestyén Gábor. A szervezők bíznak abban, hogy még sok hasonlóan szép évfordulót ünnepelhetnek majd a jövőben is a szlovén hívek.

Képek az eseményről

További események