Szószóli fórumok a Rábavidéken

Szószóli fórumok a Rábavidéken
2015.02. 01.  

    Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló számára rendkívül eseménydúsan telt a téli és a tavaszi parlamenti ülésszak közötti időszak. Mindamellett, hogy találkozott a Vas Megyei Közgyűlés elnökével, Püspök Atyával és a szentgotthárdi járási hivatal vezetőjével, január utolsó két hetében és február elején szószólói fórumokat is tartott választókerületében, a szlovén Rába-vidéken. Öt helyszínen (Apátistvánfalva, Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu, Szentgotthárd-Rábatótfalu) több, mint száz választópolgárral volt alkalma beszélgetni.

    A közvetlen és kötetlen hangvételű találkozókon szószóló asszony tájékoztatta a jelenlévőket a megválasztása és megbízólevelének átvétele óta eltelt időszak legfontosabb történéseiről. Mindközül kiemelte, hogy a szószólók érdekérvényesítő-képessége és hathatós közbenjárása eredményeként a 2015. évi központi költségvetésben két milliárd forinttal több összeg jut a Magyarországon élő nemzetiségek számára, mint az azt megelőző években. Ez a szlovén nemzetiség vonatkozásában 25 %-os többlettámogatást jelent. Szintén az eltelt 7 hónap eredménye, hogy szószóló asszony három alkalommal szólalt már fel a Parlamentben, képviselve ezzel nemcsak a Rába-vidéki szlovénség, hanem a többi 12 nemzetiség érdekeit is. Elhangzott, hogy a nemzetiségi szószólói funkció az országgyűlési képviselőkével közel azonos jogállást jelent, azzal a különbséggel, hogy a nemzetiségi szószólóknak nincsen szavazati joguk és nem interpellálhatnak. A beszélgetés során bepillantást nyerhettek a hallgatók a parlamenti élet „kulisszatitkaiba” is, hiszen szó volt a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága, mint az Országgyűlés állandó bizottsága működéséről, az ülések színes világáról, olykor több órán át tárgyalt napirendekről és voltaképpen arról, hogy milyen fontos és hasznos munka is zajlik a háttérben. Szószóló asszony a Köznevelési és Kulturális Albizottság elnökeként a nemzetiségek élete szempontjából talán két legfontosabb területen (oktatás és kultúra) kell, hogy kifejtse jövőbeni szakmai munkáját. Természetesen a fórum lehetőséget biztosított arra is, hogy az érdeklődők feltegyék kérdéseiket, ezzel is jelezve azokat a problémás területeket, amelyekben a megoldást vagy annak előkészítését várják szószólójuktól.

    Szószóló asszony hitvallása szerint választópolgár és szószóló csak szoros együttműködésben, egymás „harcostársaiként” képesek elérni sikereket, amelyek mind-mind előbbre viszik majd a szlovén nemzetiségi közösség fejlődését. Ebben a munkában a jövőben különösen is számít a szlovén Rába-vidék lakóira!

Képek az eseményről

További események