Egyeztető megbeszélés az Innovációs és Technológiai Minisztériumban

Egyeztető megbeszélés az Innovációs és Technológiai Minisztériumban
2022.01. 18.  Szentgotthárd

Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló 2022. január 18-án Korpics Ferenc igazgató úrral és Koszár András tanár úrral, Szentgotthárd Város társadalmi alpolgármesterével egyeztető megbeszélést folytatott Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkárával. 

A hivatalos találkozón Államtitkár Asszonnyal ismertették a szentgotthárdi VMSZC III. Béla Technikum és Kollégium jelenlegi oktatási struktúráját, képzési irányait, fejlesztési elképzeléseit, az iskola felújítására irányuló törekvéseket. 

Magyarország Kormánya az elmúlt évtizedben jelentős támogatásokkal segíti a hazánkban élő nemzetiségi közösségek kulturális identitásának fenntartását, a szlovénség esetében a magyarországi szlovén Rába-vidék gazdaságfejlesztési programja pénzügyi támogatásával, a most kialakulóban lévő Szlovén-Magyar Pénzügyi Alap nyújtotta lehetőségekkel a koncentráltan a szlovén-magyar-osztrák hármas határ ölelésében fekvő, mintegy 94 km2 terület gazdasági fejlődését is elindította. A gazdaság fejlődése érdekében jól képzett, a térséghez és a szlovén nemzetiségi közösséghez is ragaszkodó szakemberekre, szakmunkásokra is nagy szükség van. 

A VMSZC III. Béla Technikum és Kollégium a magyarországi szlovén Rába-vidék szlovén nemzetiségű, szlovén gyökerekkel rendelkező tanulóinak a képző helye is középfokon. A szlovén közösség számára kiemelten fontos és támogatandó az intézményvezetés azon törekvése, hogy az iskola a 21. század követelményeinek megfelelve mihamarabb infrastrukturálisan megújuljon, modern, vonzó intézménnyé válhasson.

További események