Magyar és szlovén parlamenti elnökök sárvári találkozója

Magyar és szlovén parlamenti elnökök sárvári találkozója
2015.10. 30.  

Kövér László magyar, Milan Brglez szlovén házelnök találkozott 2015. október 30-án Sárváron, ahol megemlékeztek a II. világháború alatt a városban működő internálótáborba elhurcolt 589 szlovén áldozatról. A delegációnak tagja volt Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló is.
A két ország szoros partnersége továbbra is töretlen – hangzott el Kövér László és Milan Brglez magyar és szlovén házelnökök sárvári tárgyalásán. 
A két házelnököt a sárvári Városházánál Kondora István polgármester fogadta. Innét indultak  tovább a volt Selyemgyár falán lévő Internáltak Emléktáblájához. 1941 júniusában érkeztek  Sárvárra az első internáltak, köztük a tábor működése alatt közel 2000 szlovén fogoly is. Az  internálótáborban 589 szlovén fogoly vesztette életét. A koszorúk elhelyezését követően a megemlékezés a sárvári köztemetőben lévő áldozatok  sírhelyénél és emlékművénél folytatódott.
A Sárvári Koncert Fúvószenekar előadásában  elhangzó szlovén és magyar Himnusz után emlékező beszédek következtek.
A harcot békévé oldja az emlékezés – szólt köszöntőjében Kondora István Sárvár  polgármestere. Jože Vidič egykori internált, a Szlovén Internáltak Egyesületének elnöke, aki  gyermekként maga is a tábor lakója volt felidézte a sárváriak segítőkészségét.
Az itteni pékek  mindig több kenyeret sütöttek a táborlakók számára, mint amennyi az adag volt – emlékezett  vissza. Milan Brglez, a szlovén parlament elnöke párhuzamot vont az egykori elhurcoltak és a  mostani menekültek között. A migráció tükröt állít elénk és felteszi a kérdést, hogy tudunk-e  együtt érezni embertársainkkal, kezet tudunk-e most nyújtani azoknak, akik rászorulnak.
Ilyen  Európát szeretnének azok is, akik itt egykor áldozatukkal kövezték ki az idevezető utat –  mondotta a szlovén házelnök.

Kövér László, a magyar parlament elnöke beszédében arra utalt, hogy a nagy hatalmak  visszaéltek a kis népek önrendelkezési jogával és a 21. században is léteznek olyan erők,  amelyek már nem csak népeket, hanem kultúrákat és egész földrészeket fordítanak egymás  ellen. Jövőnk a történelem átkán való felemelkedés – jelentette ki Kövér László.
Az emlékműhöz az Országgyűlési Őrség díszőrei és szlovén hagyományőrző katonák vitték a  házelnökök koszorúit, akik főhajtással tisztelegtek az összesen 750 délszláv áldozat végső  nyughelyénél. A két házelnök vezette delegációk ezután a Nádasdy-vár dísztermében tanácskoztak. 
A  magyar küldöttségnek tagja volt Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló is.

A  kétoldalú megbeszélések után a házelnökök jelenlétében Kondora István, Sárvár  polgármestere, Anton Balazek, Lendva polgármestere és Franci Ornik, Lenart alpolgármestere  együttműködési okmányt írtak alá, mely szerint a három település diákközösségei ellátogatnak a településeken lévő emlékhelyekhez és közös párbeszédet kezdve dolgozzák  majd fel a múlt örökségét. A találkozó végén adott sajtónyilatkozatokban mindkét parlamenti elnök dinamikusan  fejlődőnek tartotta a két ország szoros kapcsolatát. Különösen az egymás országaiban élő  kisebbségek helyzete minta és példaértékű.

Képek az eseményről

További események