Önéletrajz

Kissné Köles Erika

Kissné Köles Erikának hívnak, 1961. november 27-én születtem Szentgotthárdon. Magyarország legnyugatibb falujában, Felsőszölnökön nőttem fel egyszerű szlovén családban.
Szüleimtől a becsületesség, küzdeni tudás, kitartás, tisztes helytállás, emberszerető magatartás erényeit kaptam örökül. Általános iskolai tanulmányaimat Felsőszölnökön végeztem.
Szentgotthárdon, a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban érettségiztem, 1984-ben. Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szlovén - és magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanári, 1995-ben Pécsett a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári,
2006-ban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi karán közoktatási vezetői diplomát és pedagógus szakvizsgát szereztem.

Problémaérzékenység, lényeglátás, a feladatok vállalására és becsületes végrehajtására való készség, kitartás, teherbírás, szervezőkészség, az irányítás gyakorlata, empatikus készség,
jó kommunikációs készség, diplomatikus tárgyalókészség, szervezőkészség és tolerancia jellemeznek.Munkahelyeim és tevékenységeim:

1983-1985: Körzeti Általános Iskola Dalmand
-napköziotthoni csoportvezető, magyar nyelv és irodalom tanítása 1985-1988: Gödrei ÁMK Általános Iskola
- napköziotthoni csoportvezető,
- magyar nyelv és irodalom, orosz, technika tanítása
- intézmény-vezetőségi tag
1988-1998: Vörösmarty Mihály Gimnázium és Kollégium, Szentgotthárd - kollégiumi nevelő
- magyar nyelv és irodalom és szlovén nyelv és irodalom oktatása nappali képzésben
- magyar nyelv és irodalom oktatása felnőttképzésben
- osztályfőnöki tevékenység
- érettségiztetés
- tanterv írása a szlovén nemzetiségi nyelv oktatásához
- tanterv írása magyar nyelv és irodalom tanításához a nyolcosztályos gimnáziumi képzésben - magyar munkaközösségvezető

1996-1998: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
- óraadó tanár: szlovén leíró nyelvtan, a nyelvoktatás módszertana
1998 -1999: Szlovén Kulturális és Információs Központ, Szentgotthárd – szállodavezető
1999 november 1-je óta: Szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
- magyar nyelv és irodalom okt. nappali rendszerű képzésben,
- szlovén nyelv és irodalom oktatása nappali képzésben
- érettségiztetés
- osztályfőnöki tevékenység
- humán munkaközösség vezetője
- idegennyelvi munkaközöség vezetője
- nevelési munkaközösség vezetője
- kommunikáció és viselkedéskultúra oktatása nappali rendszerű képzésben és felnőttoktatásban
- tanulásmódszertan oktatása nappali rendszerű képzésben
- pályázatírás, projektmunka,
- fordító, tolmács tevékenység

Oktató-nevelő munkám során több tanulót készítettem fel különböző versenyekre, e tanévben nemzetiségi szlovén nyelvből három tanulóm indult OKTV versenyen, 1. 3. és 4. helyezéseket értek el.
2012. Oktatásfejlesztő és Kutató Intézet- tantervfejlesztő munkatárs részmunkaidőben

Társadalmi megbízatásaim:

1998- 2010. három választási ciklusban Szentgotthárd Város képviselője, a Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottsága tagja
2002-2010. Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzat elnöke
1998-2006. Szentgotthárd-Rábatótfalu Szlovén Kisebbségi Önkormányzata tagja, 2010 óta elnöke
2002 -2014 az Országos Szlovén Önkormányzat elnökhelyettese

Publikációk:

Porabje hetilap - a magyarországi szlovének hetilapja Slovenski koledar- a magyarországi szlovének naptára Szellemalkotó Lélek c. Muravidék Baráti Kör időszaki kiadványaiban
Stopinje 2013 - a Muraszombati Püspökség évkönyve
Az Oktatási Hivatal felkérésére tankönyvek szakértését végeztem,
az OFI megbízásából a nemzetiségi nyelvek oktatása alapelveit összeállító bizottságban dolgoztam,
elkészítettem a Szlovén népismeret tantárgy kerettanterveit a kéttannyelvű és a nyelvoktató iskolák 1. – 12. évfolyamai részére,
a Szlovén nemzetiségi nyelv kerettanterveit a kéttannyelvű és a nyelvoktató iskolák 9 – 12. évfolyamai részére.

Kitünt etések:

2011-ben Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata kitüntetés 2013-ban Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárdi Nemzetiségekért kitüntetés

Családi állapot:

Férjezett, férje Kiss János erdész, két felnőtt fiúgyermek édesanyja, két lány unokája van.

Munkásságom

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 7.§. -a alapján 2014. február 19-én határozta meg a szlovén nemzetiségi listát és annak első helyére Kissné Köles Erikát állította.

Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószólónak történő 2014. április 6.-i megválasztását követő munkássága néhány pontban:

  • Kissné Köles Erika a 2014. május 5-i mandátumszerzés óta szlovén nemzetiségi szószólóként az Országgyűlésben is képviseli a szlovén nemzetiség érdekeit.
  • 2014. május 26- a óta a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának tagja
  • 2014. június 12- e óta a Kulturális és Köznevelési Albizottság tagja, illetve 2014. október 15- e óta ezen Bizottság elnöke.
  • 2014. december 23-ig 3 alkalommal szólalt fel a Parlamenti üléseken nemzetiségi ügyekben.

Folyamatos kapcsolatot tart az Országos Szlovén Önkormányzattal, a választókkal; tárgyalásokat folytat a nemzetiségi területen illetékes államtitkárokkal, helyettes államtitkárokkal, frakcióvezetővel.
Minden hivatalos látogatáson és fogadáson képviseli a szlovén nemzetiség érdekeit.
Továbbá:

  • Interparlamentáris Unió Szlovén-Magyar Baráti Tagozatának tagja
  • Kötelezően részt vesz ezután a Szlovén-Magyar Vegyes Bizottság munkájában
  • Napi kapcsolatot tart a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövet Asszonyával

Folyamatban lévő intézkedések:
  • észrevételezés az MTVA elnöke felé a nemzetiségi stúdió alulfinanszírozottságáról,
  • a nemzetiségek jogairól és a köznevelésről szóló törvények további módosítására irányuló kezdeményezés folyamatos kidolgozás alatt áll.

A 2014. évben az országos nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik fenntartásának támogatása hosszú idő után a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága munkájának hatására is jelentős mértékben megemelkedett, elsősorban a hivatalok által ellátott többletfeladatok okán.
Az Országos Szlovén Önkormányzat és Média jogcímcsoport éves szinten 16 millió Ft- tal történő emelése és az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények éves szinten 12 millió Ft- tal történő emelésének elérésében kiemelt szerepe volt a Szlovén Nemzetiségi Szószólónak, munkáját az Országos Szlovén Önkormányzat és valamennyi intézménye, illetve rajta keresztül finanszírozott szervezet nevében köszönjük.

Felszólalások