T/10098. számú törvényjavaslat A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról -

2020.05. 19.

― a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája ―

Gospod Predsednik, hvala za besedo!

Spoštovane Poslanke in Poslanci, cenjeni Zbor!

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönöm a szót!

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Tisztelt Ház!

 

Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága vitához kapcsolódó bizottságként, a 2020. április 28-ai ülésén folytatta le az előttünk fekvő törvényjavaslat részletes vitáját.

 

A bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokról nem foglalt állást, az ülésen további módosításra irányuló szándékot nem fogalmazott meg, ezért a bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot sem nyújtott be.

Ma, az őshonos, államalkotó tényezőként elismert 13 nemzetiség kulturális intézményeinek száma Magyarországon megkerülhetetlen tényező. A nemzetiségek a kulturális önigazgatás terén, a kulturális feladatellátás útján sokat tesznek kulturális örökségük ápolásáért, megőrzéséért. A nemzetiségek által létrehozott kulturális értékek Magyarország kulturális örökségének szerves részei.

A nemzetiség jelenléte, a kultúrájában való élés prezentálása révén nyer utat a társadalom többi tagjához, alakítja és formálja saját és környezete világát.

A nemzetiségek nyelve, kultúrája, hagyományai, egész egyszerűen a nemzetiségi identitás olyan érték, amely gazdagítja a magyar társadalmat és amelyet védeni, fejleszteni és átörökíteni kell! Ebben a küldetésben kapnak meghatározó szerepet a nemzetiségi kulturális intézmények, a nem-nemzetiségi, de nemzetiségi tartalomhoz kapcsolódó feladatokat is ellátó kulturális intézmények és az abban foglalkoztatott szakmai apparátus. A kulturális intézmények munkavállalói közül sokan eddig közalkalmazotti jogviszonyban látták el feladatukat. E törvényjavaslat hatálya a Munka törvénykönyve szerinti munkaszerződés alapján történő foglalkoztatást határoz meg. Az átalakulás és az abból fakadó bizonyos feszültségek reményeink szerint feloldódnak.

Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága az általa benyújtott nemzetiségek jogairól szóló törvény módosítására irányuló javaslatában már a munkaszerződés szerinti foglalkoztatást jelöli ki a kulturális intézményekben foglalkoztatott munkatársakra vonatkozóan. E változtatástól a kulturális intézmények munkatársai szakmai előrejutásának, fejlődésének lehetőségét, szakmai kvalitásuk kibontakozását és az ebből fakadó eredményes és sikeresen ellátott munkát várjuk. A részükre juttatandó 6%-os béremelésről hisszük, hogy csak kezdete a további bérkompenzációnak, és a béremelésre a minőségi feladatellátás különböző módokon nyújt majd lehetőséget.

A november 1-je után átalakuló foglalkoztatási módozattól a nemzetiségek kulturális intézményeiben továbbra is létünk, jelenlétünk hathatós bizonyítására is alkalmas, jövőbeni megmaradásunkat, nyelvünk és kultúránk megőrzését jól ellátó munkát remélünk.

Hvala za pozornost! Köszönöm a figyelmet!

További felszólalásaim