Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15376. számú törvényjavaslat

2017.05. 29.

― a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája ―

 

Spoštovani Gospod Predsednik! Poslanke in Poslanci! Zagovornice in Zagovorniki!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Képviselő Urak! Tisztelt Szószóló Hölgyek és Urak!

 

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15376. számú törvényjavaslat és annak tartalmai a Magyarországon élő nemzetiségek köznevelési kérdéseit is meghatározó mértékben érintik.

Az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága a törvényjavaslat tárgyalásához kérte a Házbizottság jóváhagyását. Az általános vita során ismertettem azokat az argumentumokat, amelyek a törvényjavaslat tárgyalásához való kapcsolódásunkat alátámasztották. Ennek sarkalatos pontjai voltak, hogy: 

 

„A Magyarországon élő nemzetiségek vonatkozásában a sajátos nevelésű igényű, értelmi fogyatékos, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók pedagógiai célú rehabilitációja okán különösen is érintett tanulói kör a roma közösségekben élő, roma származású gyermekek magas száma, akik a szociális hátrányokból következően szorulnak egészségügyi és pedagógiai rehabilitációra.

 

A Magyarországon élő nemzetiségi tanulók anyaországi kirándulásai révén a szomszédos országokban tett tanulmányi kirándulások kiemelt jelentőségűek. Fontos, hogy minden nemzetiségi tanuló tanulmányai során legalább egyszer eljusson abba az országba, amelynek nyelve, kultúrája, hagyományai az ő életének is részét képezik.

A nemzettársakkal való jó kapcsolat, az anyaország történelmének, jellemző természeti, társadalmi, kulturális értékeinek megismerése, ill. jó ismerete kiemelt cél a nemzetiségi népismeret oktatása során.

 

Az általános vitában kiemeltem azt is, hogy törvényjavaslat az oktatási jogok biztosa jogállását is konkretizálja, amely kihatással lehet a nemzetiségi nevelés-oktatás sajátosságaira.”

 

A Bizottság a 2017. május 8-i ülésén folytatta le a törvényjavaslat részletes vitáját. 

A bizottság a részletes vita során áttekintette a törvényjavaslathoz benyújtott 14 képviselői módosító javaslatot. A részletes vita során a törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokról a bizottság nem foglalt állást és további módosításra irányuló szándékot nem fogalmazott meg.

A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága a törvényjavaslatban megfogalmazott módosításokat a nemzetiségi köznevelés érdekében is előremutatónak ítéli.

 

 

Hvala za pozornost! Köszönöm a figyelmet!

További felszólalásaim