A szlovén Rába-vidék jövője

2019.12. 02.

Spoštovani Gospod Predsednik, spoštovane gospe Poslanke in gospodje Poslanci, cenjeni Zbor!

Prinašam Vam vsem prisrčen adventni pozdrav iz slovenskega Porabja na Madžarskem!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Képviselő Urak! Tisztelt Ház!

A magyarországi szlovén Rába-vidék adventi üdvözletével köszöntöm Önöket!

 

A magyar-szlovén-osztrák hármas határ ölelésében, 94 km2-en, hét faluban és Szentgotthárd városában él ma is a magyarországi szlovének mintegy 80%-a. Élünk, bár a múltban a nyugati határ menti létünk nagyon megtépázta sorsunkat, megrekesztette gazdasági fejlődésünk lehetőségeit.

Kitartással, erős akarattal, kulturális értékeink óvásával, keresztény hitünk támogató erejével átléptünk a rendszerváltás utáni időszakba. Összetartó közösségünk egyre erősödő nemzetiségi szlovén civil és politikai szervezeteivel, köznevelési, kulturális intézményeinkkel és médiánkkal a jövőnk alakítását erős kézben tartjuk.

Az elmúlt 8-9 évben Magyarország Kormánya a nemzetiségekért felelős államtitkárság közvetítésével látványos felújításokhoz segítette értékeinket, de a szlovén Rába-vidék központjának számító Szentgotthárd barokk templomának a felújítása is a Kormány célzott támogatásával zajlik. Köszönetünket ezúton is tolmácsolom.

A gazdasági fejlődést azonban kis kétszámú közösségünk nem képes önállóan elérni, mégis a bizakodás lelkesítő erejével tekintünk előre!

Magyarország Kormánya az 1618/2019. számú Kormányhatározatában a magyarországi szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programjának támogatásáról döntött.

Nagy köszönettel fogadtuk a Kormány döntését, köszönjük a térségfejlesztési program összeállításában nyújtott segítséget a Miniszterelnökség nemzetiségi államtitkárságának, a Pénzügyminisztérium munkatársainak, térségi képviselőnk támogató hozzáállását.

A 898 millió forint négy évre jutó összegén túlmutat, hogy gazdasági életünk fellendítéséhez kaptunk támogatást, a pénzösszegen kívül a politikai szándék a térség fejlesztésére jelent a magyarországi szlovének számára bizakodást, hogy a folytatás is hatékony lesz.

A kormánytámogatás jelentősen hozzájárulhat fő törekvésünk, a vidék elnéptelenedése elleni küzdelemhez.

Meg kell ismertetnünk csodálatos vidékünket, kultúránkat Magyarország lakosságával, az infrastruktúra, az idegenforgalom, turizmus fejlesztése, a kiemelt természeti értékek, földjeink, erdeink a nagyszüleinktől tanult hagyományos módon történő óvása és hasznosítása kiemelt fejlesztési prioritás.

Célunk a fiatalok helyben tartása. A negyvenéves elzártságban  megrekedt gazdasági állapotok  felszámolása, a gazdasági élet biztos megélhetést lehetővé tevő körülményeinek megteremtése. Munkát, 21. századi körülményeket kell nyújtanunk, itthon, a magyarországi szlovén Rába-vidéken, amit így már nem kevernek a sokkal ismertebb, szomszédos Őrség tájegységgel.

Ezzel kettős identitásunk, nyelvünk és kultúránk törvényben biztosítottak szerint él és élhet tovább.

További megerősítést várunk Szentgotthárd szakképzését ellátó iskolája gyors és eredményes fejlődésétől, hogy korszerű körülmények közt, vonzó képzési kínálattal szlovén tanulóinkat itthon fogja. Egy egyházi iskola létrehívásával Szentgotthárdon a köznevelési intézmények további erősödését érhetjük el.

 

Szentgotthárd, a „munkaadó város” fejlődése fontos a számunkra. Az ipari termelés fellendítésén túl a turizmus, kulturális rendezvények  vonzó városává kell lennie, a szlovén lakosság partnereként közös jövőnk érdekében is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kívánom, hogy az advent időszaka, december mindannyiunk szívében a valódi szeretet és törődés, a megértés és az egymás iránti jóindulat hónapja legyen és maradjon az a 2020-as esztendő: gondoskodó, áldó, sok eredményes munkával telve.

Áldott, békés, szép ünnepeket kívánok!

Blažene, miru polne, lepe praznike vam želim.

Köszönöm a figyelmüket! Hvala za pozornost!

 

További felszólalásaim