A szakképzésről szóló T/7843. számú törvényjavaslat

2019.11. 12.

Spoštovani Predsednik, spoštovane gospe Poslanke in gospodje Poslanci, cenjeni Zbor!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Képviselő Urak! Tisztelt Ház!

 

Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága a 2019. november 12-i ülésén folytatta le a szakképzésről szóló T/7843. számú törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott egyéni módosító javaslatokról nem foglalt állást, az ülésen a Magyarországi nemzetiségek bizottsága módosításra irányuló szándékait fogalmazta meg.

A bizottság az általa megfogalmazott és a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot a házszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyújtotta be.

A magyarországi szakképzés értelemszerűen rendszer szintű eltéréseket mutat a köznevelés rendszerétől. A szakképzés sajátos képzési struktúrája, az elméleti –gyakorlat orientált elméleti és a gyakorlati oktatás és nevelés elemeiben jellemzően jelenlévő különbség az előttünk fekvő törvényjavaslat változtatásai alapján mélyülni látszik.

 A versenyképes szakmai tudást a megrendelő társadalmi rétegek, - diákok, szülők, leendő munkaadók, vállalkozások, szolgáltatók, gyárak, stb. - számára is elvárt minőségben biztosító szakképzés mellett számunkra fontos érdek a nemzetiség nyelvét is jól beszélő szakemberek nevelése.

Bizottságunk fentiek alapján a következőkben fogalmazta meg módosítási javaslatait:

  1. az állam által alapított szakképző intézményben folytatott szakképzésben is érvényre kell jutnia a nemzetiségek kulturális autonómiájának megfelelő oktatási érdekeknek.
  2. a nemzetiségi önkormányzat által alapított, költségvetési szervként működő szakképző intézményre az állami szakképző intézménnyel azonos módon kell alkalmazni a nyilvántartásba vételi szabályokat (szakképzési államigazgatási szerv veszi nyilvántartásba, a nyilvántartásba vételt a kincstár útján kell kérelmezni).
  3. a Nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kell biztosítani a nemzetiségi önkormányzat véleményezési, egyetértési jogát a nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervként működő szakképző intézményt érintően a Kormány rendeletében meghatározott esetekben, azaz szükséges az érintett nemzetiségi önkormányzat egyetértése vagy véleményének kikérése.
  4. a bizottsági módosító javaslat pontosítja a szakképzésért felelős miniszter által a szakképzésialapfeladat-ellátásra köthető együttműködési megállapodások szabályait (köthető nemzetiségi önkormányzattal, illetve társadalmi támogatottsága vagy kiemelkedő jelentőségű közfeladatellátása alapján más nem állami fenntartóval), kiterjeszti azt a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter bevonására is.
  5. a javaslat egyértelművé teszi, hogy a szakképző intézmény alapítására jogosult alapítvány alatt az olyan közalapítványt is érteni kell, amely a benyújtott törvényjavaslat hatálybalépésekor működik.

 

A korszerű, tudás és piaci alapú szakmai ismeretek megszerzése, a szakmai ismeretek magas szintű, minőségi oktatásban való elsajátítása, a megfelelő szakképzettséget igazoló bizonyítvány birtokában a munkaerőpiacon jó szakemberként való tisztességes helytállás nemzetiségi közösségeinknek is érdeke. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága tisztelettel kéri, hogy az Országgyűlésben szavazati joggal rendelkező képviselő hölgyek és urak a javaslatainkkal értsenek egyet, azt szavazatukkal is támogassák!

 

Hvala za pozornost! Köszönöm a figyelmet!

 

 

 

 

További felszólalásaim